Stærkt resultat i svært marked for BHS Logistics A/S

 

Stærkt resultat i svært marked for BHS Logistics A/S
BHS Logistics A/S’s resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 11,0 millioner kr. efter skat, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 61,6 millioner kr.
Omsætningen var i 2019 på 543 mio. kr., og viser således en fremgang på 13,4 mio. kr. eller 2,5 % sammenlignet med forrige regnskabsår.
BHS Logistics A/S beskæftigede gennemsnitligt 258 medarbejdere i 2019 fordelt på de fire lokationer i Rønne, København, Odense og Aarhus, hvilket er en stigning på 17 fuldtidsstillinger sammenlignet med 2018.
Regnskabsårets resultat viser som forventet en positiv udvikling af virksomheden. Året har været præget af en generel lavere markedsaktivitet i dele af året, samt et meget konkurrencepræget marked, og selskabet er også set i det lys tilfreds med årets resultat.
”Vi har opnået et tilfredsstillende resultat i et meget konkurrencepræget transportmarked. Vi har opnået vores resultater gennem en målrettet indsats for at sikre os i forhold til fremtidige transportkrav. Resultatet er i den grad muliggjort af en fantastisk indsats af alle medarbejdere i BHS Logistics A/S. ”Alle BHS’ere sætter en ære i at gøre en forskel for vores kunder i hverdagen, hvilket kunderne kan mærke”, udtaler adm. direktør i BHS Logistics A/S Morten Studsgaard.


Fortsat udvikling af virksomhedens kvalitets set-up
Igen i år har BHS Logistics A/S investeret kraftigt i styrkelse af virksomhedens kvalitetsstyring, med et specielt fokus på virksomhedens Pharma-transportløsninger. Tilsvarende har BHS Logistics A/S haft og vil fortsat have fuld fokus på digitalisering af arbejdsgangene, hvorved BHS Logistics A/S fortsat styrker sin markedsposition.
”De seneste år har vi investeret stort i vores kvalitets set up, for at kunne tilbyde vores kunder markedets bedste service. Det er samtidig meget glædeligt at se, at vi igen i 2019 fortsat er pharma-kundernes foretrukne valg”, siger Morten Studsgaard, og fortsætter; ”Mere og mere materiel er ligeledes blevet udskiftet i løbet af året, for at sikre at BHS Logistics A/S konstant forbedrer sig ift. det miljømæssige aftryk på landskabet – herunder også uddannelse af vores chauffører i at køre miljørigtigt.”
Selskabet ser konservativt på 2020, men forventer en fortsat øget omsætning, og med et positivt resultat, men følger dog udviklingen omkring Covid-19 tæt, og er bevidst om, at den samfundsmæssige- og økonomiske udvikling afledt af dette, kan få indflydelse på aktiviteten i 2020.
Selskabet er tilsluttet Danske Fragtmænd A/S og indgår i netværkene Nordic Chain AB, Pharma Logistics Alliance Network og System Alliance Europe GmbH. Selskabet har 28 europæiske samarbejdspartnere.

HOVEDKONTOR


Vesthavnsvej 4
3700 Rønne
+45 56 93 15 00
mail@bhslogistics.dk

Cvr. nr. 35 25 55 16

SJÆLLAND

Valseholmen 2
2650 Hvidovre
+45 36 34 78 00
mail@bhslogistics.dk

Cvr. nr. 35 25 55 16

JYLLAND


Stormosevej 20
8361 Hasselager
+45 87 38 74 00
mail@bhslogistics.dk 

Cvr. nr. 35 25 55 16

Bech- Hansen & Studsgaard, Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne , +45 56 93 15 00, www.bhstrans.dk