Komplet transportkoncept for medicin og vacciner

 
BHS Logistics er den foretrukne transportleverandør for de største medicinalvirksomheder, offentlige myndigheder og grossister

BHS Logistics følger løbende alle opdatering af God Distributions Praksis for lægemidler via Sundhedsstyrelsen.

Vores personale er uddannet i GDP, som tager afsæt i den nyeste EU-vejledning på området: »Vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler. Du finder dokumentet her. Samt bekendtgørelse 1541 af 18. december 2019, om distribution af lægemidler. Du finder dokumentet her


ISO 9001 og ISO 14001 er en naturlig del af dagligdagen i BHS Logistics. Det gælder naturligvis også for pharmadistribution.

Vi uddanner derfor løbende vores medarbejdere i GDP på Pharmakon.


BHS Logistics tilbyder:

• Fuld monitorering af alle forsendelser (foregår i selve lastrummet).
• Fuld Track & Trace.
• Fast kontaktperson tilknyttet kunden.
• Mulighed for årlige audits for kunder.
• Temperaturovervågning for 2-8 grader celsius og 15-25 grader celsius i hele Europa.
• Frostpakkedistribution i Danmark.
• Risikovurderinger, bl.a. på transportruter.
• Kvalificering af udstyr, herunder også årlig kalibrering af følere.
• Mapping af trailere.
• Selvinspektion.
• Afvigelsessystemer inkl. korrigerende handlinger.


Netværk: BHS Logistics samarbejder med en lang række europæiske pharma transportvirksomheder, som alle lever op til nøje udvalgte kvalifikationskriterier.

BHS Logistics er nytænkende i forhold til krav, der stilles til medicinalbranchen ift. udførsel af transporter. Udviklingen sker løbende ved hele tiden at lytte til kundernes ønsker for fremtiden.

Kontakt os I kan altid sende os en mail på pharma@bhslogistics.dk eller kontakte vores salgsteam:

Afdelingsdirektør: Torben Sørensen, ts@bhslogistics.dk, telefon 36 34 78 58.

HOVEDKONTOR


Vesthavnsvej 4
3700 Rønne
+45 56 93 15 00
mail@bhslogistics.dk

Cvr. nr. 35 25 55 16

SJÆLLAND

Egedesvej 40
4600 Køge
+45 36 34 78 00
mail@bhslogistics.dk

Cvr. nr. 35 25 55 16

JYLLAND


Stormosevej 20
8361 Hasselager
+45 87 38 74 00
mail@bhslogistics.dk 

Cvr. nr. 35 25 55 16

Bech- Hansen & Studsgaard, Vesthavnsvej 4, 3700 Rønne , +45 56 93 15 00, www.bhstrans.dk