Pharma

Miljø Ikon BHS

Miljø

ISO 14001:2015-CERTIFICERET

Kvalitets logo BHS

Kvalitet

ISO 9001:2015-CERTIFICERET

Vision logo af BHS

Vision

Løsningsorienteret - Passion for Solutions

KOMPLET TRANSPORTKONCEPT FOR MEDICIN OG VACCINER

BHS Logistics er den foretrukne transportleverandør for de største medicinalvirksomheder, offentlige myndigheder og grossister

BHS Logistics følger løbende alle opdatering af God Distributions Praksis for lægemidler via Sundhedsstyrelsen.

Vores personale er uddannet i GDP, som tager afsæt i den nyeste EU-vejledning på området: »Vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler. Du finder dokumentet her. Samt bekendtgørelse 1541 af 18. december 2019, om distribution af lægemidler. Du finder dokumentet her.

ISO 9001 og ISO 14001 er en naturlig del af dagligdagen i BHS Logistics. Det gælder naturligvis også for pharmadistribution.

Vi uddanner derfor løbende vores medarbejdere i GDP på Pharmakon.

BHS Logistics tilbyder:

Netværk: BHS Logistics samarbejder med en lang række europæiske pharma transportvirksomheder, som alle lever op til nøje udvalgte kvalifikationskriterier.

BHS Logistics er nytænkende i forhold til krav, der stilles til medicinalbranchen ift. udførsel af transporter. Udviklingen sker løbende ved hele tiden at lytte til kundernes ønsker for fremtiden.

I kan altid sende os en mail på pharma@bhslogistics.dk eller kontakte vores salgsteam:
Afdelingsdirektør: Torben Sørensen, ts@bhslogistics.dk, telefon 36 34 78 58.

Pharma, medicin

Brug for et tilbud?

Udfyld skemaet. Du er også velkommen til at sende en mail direkte til vores salgsafdeling: salg@bhslogistics.dk.

BHS Logistics har specialiseret sig inden for Business to Business. Vi transporterer således ikke for privat personer

Pharma

Pharma