Bæredygtighed

Miljø Ikon BHS

MILJØ

ISO 14001:2015-CERTIFICERET

Kvalitets logo BHS

KVALITET

ISO 9001:2015-CERTIFICERET

LØSNINGSORIENTEET

Passion for Solutions

Bæredygtighed i BHS

BHS Logistics har arbejdet med ISO 9001 og ISO 14001 i årtier. Vi startede med dette – både fordi kunderne efterspurgte systematisk arbejde med kvalitet og miljø – men også fordi det lå i naturlig forlængelse af vores måde at drive forretning på. 

I dag er det en naturlig del af vores arbejde, og i de senere år har vi også været i stand til at verificere vores forretning med et større fokus på social bæredygtighed. 

Vores ledelsesteam arbejder med vores ISO-spørgsmål efter en årsplan. Vi gennemfører årlige interne revisioner og opdaterer os selv. 

I vores Materielteam har vi specialister, som konstant forsøger at optimere vores flåde, således at vi markerer os med så lille et CO-footprint, som muligt. Vores flåde er generelt af nyere dato, og udskiftes hyppigt for konstant at være på højde med nyeste teknologi. Herudover træner vi vores chauffører i miljørigtig kørsel, som de ligeledes vejledes i, i hverdagen.

Vi arbejder i dagligdagen med udvalgte

FNs Globale Mål

Agenda 2030, ESG eller Global Goals for Sustainable Development – er arbejdet med at skabe en bedre verden, er FN’s medlemslande blevet enige om Agenda 2030, med bæredygtighedsmål også for erhvervslivet.

I BHS har vi udvalgte af disse med i vores tankegange, hvilket kan spejles i virksomheden, vores kultur, vores værdier og vores måde at arbejde på i hverdagen. 

Bæredygtighed

Bæredygtighed